WERKELIJKHEID IN MINIATUUR
DE UITBREIDING MET DE TAFEL "UNTER-LÄEGERLI"Activiteiten week 20  (21-05-2017 t/m 27-05-2017)

Nu de aanleg van de rails voor het hoofdstation van Unter Läegerli vrijwel gereed is, is er deze week gewerkt aan de afbouw van de besturing van o.a dit gedeelte en de blokbeveiliging.

Alle boards hiervoor zijn nu voltooid en de noodzakelijke aansluitingen kunnen nu afgebouwd en aangesloten worden aan de tafel.

Voor dit gedeelte van de baan worden 5 Arduino's  gebruikt die in een, zoals eerder gemeld, half duplex netwerk met elkaar communiceren en via USB met het hoofdsysteem.


De layout van het controle paneel

© 2008-2018 Jan A. Theulings
Klik hier voor de
MSA brochure
Klik hier voor meer informatie over de openingstijden
Activiteiten week 21  (28-05-2017 t/m 03-06-2017)

De week is er verder gebouwd aan het station Unter Läegerli.

De aanleg van de 11 sporen die het station breed is, is verder af gebouwd. De verwachting is dat dit de komende week gereed zal zijn.

Verder is het eerder gebouwde controle paneel  gemonteerd en is er begonnen met de bedrading vanaf dit paneel naar de 11 sporen van het station.

Onderstaand een foto van de werkzaamheden.
Activiteiten week 22  (04-06-2017 t/m 10-06-2017)

Deze week is er belangrijke beslissing genomen over de uitbreiding van de banen. Naast de bouw van de nieuwe baan Unter Läegerli die nu gaande is, is er besloten om het treinenverloop van de bestaande baan Ober Läegerli uit te breiden en een nieuw traject aan deze bestaande baan toe te voegen.

Deze uitbreidingswerkzaamheden aan de tafel Ober Läegerli spelen zich voornamelijk af aan de achterkant van de tafel zodat dit op bezoekers van de banen geen of nauwelijks invloed heeft. De treinen blijven gewoon rijden.

De verwachting is dat de aanleg van dit nieuwe traject op de bestaande baan ruwweg 3 maanden gaat duren.


De achterkant van de bestaande baan Ober Läegerli waar de komende weken de werkzaamheden gaan plaats vinden.
Activiteiten week 23  (11-06-2017 t/m 17-06-2017)

De uitbreidingswerkzaamheden aan de baan Ober Läegerli zijn inmiddels in volle gang. Er worden in totaal twee nieuwe verbindingen gemaakt. Daarna wordt het programma aangepast, zodat de treinen gebruik kunnen maken van het nieuwe gedeelte.

Verbinding 1 wordt het tracé van spiraal 1 naar de aansluiting van schaduwstation 4 en is intussen uitgezet. Deze verbinding wordt 8 meter lang en heeft een dalingspercentage van 2%.

De aansluiting aan de kant van de spiraal is reeds voltooid en de planning is om de komende week de rails aan te leggen tot aan het schaduwstation 4.

Overigens hebben deze werkzaamheden tijdelijk invloed op hoofdlijn en is deze lijn de komende 2 weken buiten bedrijf.  


Een overzicht van de werkzaamheden aan tracé 1